ISO 9001:2015

Dokument wydany przez międzynarodową Jednostkę Certyfikowaną Lloyd’s Register jest potwierdzeniem zgodności, funkcjonalności oraz skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

Pobierz certyfikat >>

CERTYFIKATY VDE

Dokument wydany przez niemiecką renomowaną jednostkę certyfikującą potwierdza zgodność wybranych grup przewodów sterowniczych oraz instalacyjnych z normami: • DIN EN 50525-2-51 (VDE 0285-525-2-51):2012-01; EN 50525-2-51:2011; Przewody z tej grupy są produkowane ze znakiem VDE-REG. (dotyczy przewodów sterowniczych YSLY-JZ oraz YSLY-OZ)

Pobierz certyfikat >>

• DIN VDE 0250-204 (VDE 0250 Teil 204):2000-12; Przewody z tej grupy są produkowane ze znakiem VDE. (dotyczy przewodów instalacyjnych NYM)

Pobierz certyfikat >>

CERTYFIKAT CPR

Dokument wydany prze jednostkę notyfikowaną potwierdza przeprowadzenie oraz zatwierdznie badań stałości i właściwości użytkowych kabli oraz ocenę nadzoru i ciągłą ocenę fabrycznej kontroli produkcji zgodnie z Systemem poświadczenia zgodności 1+.

Wyświetl listę produktów objętych certyfikatami CPR >>