ISO 9001:2015

Dokument wydany przez międzynarodową Jednostkę Certyfikowaną Lloyd’s Register jest potwierdzeniem zgodności, funkcjonalności oraz skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

Pobierz certyfikat >>

CERTYFIKATY VDE

Dokument wydany przez niemiecką renomowaną jednostkę certyfikującą potwierdza zgodność wybranych grup przewodów z normami:

• DIN VDE 0250-204 (VDE 0250 Teil 204):2000-12; Przewody z tej grupy są produkowane ze znakiem VDE. (dotyczy przewodów instalacyjnych NYM)

Pobierz certyfikat >>

CERTYFIKAT CPR

Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdza przeprowadzenie oraz zatwierdzenie badań stałości i właściwości użytkowych kabli oraz nadzór i ciągłą kontrolę produkcji w oparciu o system oceny zgodności 1+. Dokument dotyczy kabli ogólnego zastosowania w obiektach budowlanych podlegających wymaganiom w zakresie reakcji na ogień.

W naszej ofercie posiadamy poniższe przewody objęte certyfikatami:

Nazwa Rodziny Klasa reakcji na ogień Nr certyfikatu
HMH-JZ 300/500V B2ca-s1b, d0, a1 1488-CPR-0867/W
HMH-JZ 0,6/1kV B2ca-s1a, d0, a1 1488-CPR-0869/W
HMH-JZ 450/750V B2ca-s1b, d0, a1 1488-CPR-0870/W
HMH-C-JZ 300/500V B2ca-s1a, d0, a1 1488-CPR-0868/W
HMH-C-JZ 0,6/1kV Cca-s1b, d0, a1 1488-CPR-0866/W
HMH-C-JZ 450/750V Cca-s1a, d0, a1 1488-CPR-0866/W